מיכל חרותי | עורכת ספרותית

עריכה ספרותית

עריכה ספרותית כוללת טיפול בכל האספקטים של הטקסט – המבניים, התוכניים והלשוניים.

העלילה – האם היא מעניינת? סוחפת? זורמת? אמינה?

הדמויות – האם הן אמינות? האם הן מצליחות לייצר אמפתיה ועניין אצל הקורא? האם הן זקוקות להעמקה ופיתוח? ואולי יש דמות שאין לה תפקיד ואין בה צורך ועדיף בלעדיה? האם משלב השפה כפי שהוא מופיע בספר מתאים לדמויות?

האם יש צורך לקצץ בטקסט או להרחיבו?

האם המחבר נאמן לכל אורך הטקסט לקולו הייחודי? ל"חוקים" שהוא עצמו הכתיב?

ועוד ועוד… היקפה, אופייה ועומקה של העריכה הספרותית משתנים מכתב יד לכתב יד, בהתאם למצבו ולרמתו של הטקסט.

העריכה הספרותית שלי כוללת עריכה לשונית.

על העריכה ב"מאזניים", כתב העת של אגודת הסופרים

יצירת קשר