הבאת הטקסט למצב שבו הוא יהיה שוטף ונהיר לקריאה. תיקון ניסוחים מסורבלים או עילגים, מבני משפט שגויים, שגיאות כתיב והקלדה, פיסוק נכון.